Please use this identifier to cite or link to this item: https://open.uns.ac.rs/handle/123456789/32601
Title: Evaluacija modela pet velikih u našoj kulturi primenom upitnika FIBI
Authors: Čolović, Petar 
Mitrović, Dušanka 
Smederevac, Snežana 
Keywords: leksička hipoteza;Pet velikih;konvencionalnost;ekstraverzija
Issue Date: 2005
Abstract: Osnovni cilj ovog istraživanja usmeren je na evaluaciju dimenzija ličnosti prema modelu "Pet velikih" u našoj kulturi putem upitnika FIBI, nastalog u okviru psiholeksičke studije opisa ličnosti u srpskom jeziku (Smederevac, 2000). 627 ispitanika (407 ženskog i 220 muškog pola), starosti od 17 do 77 godina, učestvovalo je u istraživanju u kome su primenjeni Upitnik konstrukata ličnosti (UKL-7; Smederevac, 2000) i Big Five Inventory (BFI; John, Donahue, Kentle, 1991, prema John, Srivastava, 1999). Upitnik FIBI konstruisan je na osnovu upitnika UKL7, nakon isključenja indikatora evaluativnih dimenzija i faktora emocionalne kontrole koji se u analizi izdvojio verovatno kao artefakt, kao i stavki sa nezadovoljavajućim metrijskim karakteristikama. Konačna solucija sa 69 ajtema poseduje zadovoljavajuće metrijske karakteristike. Međutim, konstrukt validacija ukazuje na razlike u sadržaju dimenzija Konvencionalnost i Ekstraverzija u odnosu na odgovarajuće dimenzije ponikle iz engleskog govornog područja. Dimenzija Konvencionalnosti upitnika FIBI značajno korelira sa skalom Savesnosti iz upitnika BFI, dok sa dimenzijom Otvorenosti prema iskustvu ne ostvaruje značajnu korelaciju. U skali Ekstraverzije upitnika FIBI domininantan sadržaj je pozitivna samoevaluacija, asertivnost, aktivitet, dok su izostali markeri socijabilnosti, inače uobičajeni u skalama Ekstraverzije koja se ponekad identifikuje kao dominantno socijalno obeležje. Ove razlike ukazuju na potrebu za negovanjem emic pristupa u psihologiji ličnosti. Upitnik FIBI predstavlja produkt kulturnog nasleđa ovog podneblja te se, uprkos dostupnosti drugih instrumenata koji reprezentuju petofaktorski model, dalji rad na njegovom unapređenju čini opravdanim i potrebnim.
URI: https://open.uns.ac.rs/handle/123456789/32601
ISSN: 0048-5705
DOI: 10.2298/PSI0501055C
Appears in Collections:FF Publikacije/Publications

Show full item record

Page view(s)

57
Last Week
36
Last month
2
checked on May 10, 2024

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.