Please use this identifier to cite or link to this item: https://open.uns.ac.rs/handle/123456789/16292
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSmederevac Snežanaen_US
dc.contributor.authorČolović Petaren_US
dc.contributor.authorMitrović Dušankaen_US
dc.contributor.authorNikolašević Željkaen_US
dc.contributor.authorĐekić Brankaen_US
dc.date.accessioned2020-03-13T07:12:40Z-
dc.date.available2020-03-13T07:12:40Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.issn0048-5705en_US
dc.identifier.urihttps://open.uns.ac.rs/handle/123456789/16292-
dc.description.abstractOsnovni cilj istraživanja bio je ispitivanje naslednih i sredinskih činilaca dimenzija APM i PEN modela. Istraživanje je obuhvatilo 67 parova blizanaca oba pola, 34 para monozigotnih i 33 para dizigotnih, starosti 18 – 44 godine. Naslednost osobina ličnosti iz pomenutih modela ispitivana je biometrijskim metodom, pri čemu su za svaku osobinu testirana dva puna (ACE i ADE) i tri redukovana (AE, DE i CE) modela nasleđivanja. U prostoru APM, najznačajniji doprinos varijansi dimenzija aktivitet, socijabilnost i impulsivno traženje senzacija imaju aditivni genetski činioci i nedeljena sredina; za dimenzije anksioznost i agresivnost dominantni genetski efekti imaju važniju ulogu od aditivnih. U prostoru dimenzija PEN modela, indikatori fita idu u prilog adekvatnosti ACE i redukovanog AE modela za dimenziju neuroticizam, a ACE i redukovanog CE modela za L skalu. Indikatori fita su se pokazali problematičnim za dimenzije ekstraverzija i psihoticizam, ali procena parametara heritabilnosti sugeriše da je ekstraverzija najbolje objašnjena efektima aditivne genetske varijanse, deljene sredine i nedeljene sredine, a psihoticizam efektima deljene i nedeljene sredine.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.relationPsihološke karakteristike društva u tranzicijen_US
dc.relation.ispartofPsihologijaen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectheritabilnosten_US
dc.subjectbiometrijski metoden_US
dc.subjectalternativni petofaktorski model ličnostien_US
dc.subjectPEN model ličnostien_US
dc.subjectheritabilityen_US
dc.subjectbiometric methoden_US
dc.subjectalternative five-factor model of personalityen_US
dc.subjectPEN model of personalityen_US
dc.titleNasledni i sredinski činioci dimenzija Ajzenkovog PEN i alternativnog petofaktorskog modela ličnostien_US
dc.title.alternativeHeritability of dimensions of Eysenck's PEN model and the alternative five-factor model of personalityen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.2298/PSI0604407S-
dc.description.versionPublisheden_US
dc.relation.lastpage423en_US
dc.relation.firstpage407en_US
dc.relation.issue4en_US
dc.relation.volume39en_US
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptFilozofski fakultet, Odsek za psihologiju-
crisitem.author.deptFilozofski fakultet, Odsek za psihologiju-
crisitem.author.deptFilozofski fakultet, Odsek za psihologiju-
crisitem.author.deptMedicinski fakultet, Katedra za psihologiju-
crisitem.author.orcid0000-0002-3780-0576-
crisitem.author.orcid0000-0003-1212-3131-
crisitem.author.orcid0000-0001-8532-6795-
crisitem.author.orcid0000-0003-0229-1887-
crisitem.author.parentorgFilozofski fakultet-
crisitem.author.parentorgFilozofski fakultet-
crisitem.author.parentorgFilozofski fakultet-
crisitem.author.parentorgMedicinski fakultet-
Appears in Collections:FF Publikacije/Publications
Files in This Item:
File SizeFormat
41 10 2006 Psihologija.pdf299.75 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

145
Last Week
34
Last month
0
checked on May 3, 2024

Download(s)

110
checked on May 3, 2024

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons